O autoru

Željko Garmaz je dvadeset i sedam godina pisao za druge – 24 sata, Vjesnik, Globus, Slobodnu Dalmaciju, Nedjeljnu Dalmaciju, Bosanske poglede, Valter, a onda je shvatio da je vrijeme početi pisati za sebe o onome što najviše voli – Africi i vinima. Autor je i šest knjiga:

  • “Naš čo’ek u Africi” (zajedno sa suprugom Majom), 2011.;
  • “Vinske priče”, 2013.;
  • “U Africi nije sve crno”, 2016.;
  • “Dalmacija – vinske priče”, 2017. (knjiga je tiskana i na engleskom jeziku!);
  • „Fra Vjeko Ćurić – svetac našeg doba“, 2018. (knjiga je tiskana i na engleskom jeziku);
  • „Vinske priče – Slavonija i Hrvatsko Podunavlje“, 2018. (knjiga je tiskana i na engleskom jeziku).

Autor je i dokumentarnog filma “Sijera Leone – zemlja krvavih dijamanata”, a pred svršetkom je i njegov novi dokumentarni film s afričkom tematikom „Einstein iz Kivumua“.